Kun je deze 10 het meest fout geschreven woorden juist schrijven?
Vraag 1 van 10

Dit ___ instituut heeft veel nieuwe leerlingen gekregen.

Berekent uw resultaat...